Prijavi prekršaj

Ukoliko ste primetili da vozač sa brendiranim nalepnicama Yandex.Taxi narušava red ili saobraćajne propise — molim vas, opišite šta se desilo. Pomoći će nam broj vozila, vreme, mesto i bilo kakvi detalji o događaju.