Эреже бузуу жөнүндө билдирүү

Эгер Яндекс.Таксинин фирмалык чаптамалары бар айдоочу эрежени же жол жүрүү эрежелерин бузуп жатканын байкасаңыз — эмне болгонун сүрөттөп бериңиз. Бизге машинанын номери, убактысы, жайгашкан жери жана окуянын болгон чоо-жайы жардам берет.