Сапарда башка көйгөй чыкты

Эгер өз көйгөйүңүздү таппасаңыз, ал тууралуу төмөндө жазыңыз.