Айдоочунун туура эмес жүрүм-туруму

Сапар учурунда жүргүнчүнүн коопсуздугу — биз үчүн өтө маанилүү, биз адис айдоочулар менен гана иштешебиз.

Эгер айдоочу жолдон көңүлүн башкага буруп, сиз менен өзүн орой алып жүрүп же кандайдыр бир башка себептерден улам күтүүлөрүңүзгө ылайык болбосо, эмне жакпаганы тууралуу тагыраак айтып бериңиз.