მძღოლის არაკორექტური ქცევა

ჩვენთვის უმთავრესია მგზავრობის დროს მგზავრის უსაფრთხოება – ჩვენ მხოლოდ პროფესიონალ მძღოლებთან ვთანამშრომლობთ.

თუ მძღოლს ყურადღება გადაჰქონდა გზიდან, იყო უხეში ან რაიმე მიზეზით არ შეესაბამებოდა თქვენს მოლოდინებს, გთხოვთ გვიამბოთ თუ რა არ მოგეწონათ კონკრეტულად.