როგორ ხდება მგზავრობის ღირებულების გამოთვლა

ინფორმაცია მოქმედი ფასების შესახებ მოცემულია გვერდზე ტარიფები.

შეკვეთის საიტიდან და iOS (ვერსია 3.50 და ზემოთ) და Android (ვერსია 3.15 და ზემოთ) აპლიკაციების მეშვეობით გაფორმების შემთხვევაში, გათვალისწინებულია მგზავრობის ფიქსირებული ღირებულება. მობილური საოპერაციო სისტემების აპლიკაციის სხვა ვერსიებში აისახება მიახლოებული ღირებულება.

გამოანგარიშებისას მხედველობაში მიიღება შერჩეული ტარიფი, მანძილი დანიშნულების ადგილამდე, მგზავრობის დრო, ინფორმაცია საცობების შესახებ და აგრეთვე ამინდის პირობები.

ფიქსირებული მგზავრობის ღირებულება არ იზრდება მაშინაც კი, თუ გზაში წარმოიქმნება ახალი საცობები ან მძღოლს მოუწია გადაუხვიოს განსაზღვრულ მარშრუტს. გადაანგარიშება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადააჭარბეთ უფასო ლოდინის დროს, შეიცვალეთ დანიშნულების ადგილი ან მძღოლს გზაში სთხოვეთ გაჩერება.

შენიშვნა. ზოგიერთ რეგიონში, ფიქსირებული ღირებულება არ მოქმედებს. სამაგიეროდ, სავარაუდო ღირებულება გამოითვლება. თუ შეკვეთაში არჩეული არ იყო მგზავრობის საბოლოო პუნქტი, ეკრანზე გამოჩნდება მანქანის მიწოდების ღირებულება არჩეული ტარიფით. მგზავრობის ჯამური ღირებულება გამოთვლილი იქნება მგზავრობის დასრულების შემდეგ.