როგორ ხდება მგზავრობის ღირებულების გამოთვლა

ინფორმაცია მოქმედი ფასების შესახებ, ხელმისაწვდომია ტარიფების გვერდზე.

შეკვეთის გაფორმებისას საიტის და iOS აპლიკაციის საშუალებით (ვერსია 3.50 და ზემოთ) და Android (ვერსია 3.15 და ზემოთ) მგზავრობის ფიქსირებული ღირებულება გამოითვლება. მობილური საოპერაციო სისტემების აპლიკაციის სხვა ვერსიებში აისახება მიახლოებული ღირებულება.

გაანგარიშებისას ხდება შერჩეული ტარიფის გათვალისწინება, მგზავრობის სურვილი, მანძილი ადგილამდე, მგზავრობის დრო, საცობების მონაცემები, ასევე ამინდის პირობები.

ფიქსირებული ხარჯები არ გაიზრდება მაშინაც კი, თუ გზაში არ წარმოიქმნება ახალი საცობები ან მძღოლი იძულებული იქნება გადაუხვიოს დაგეგმილ მარშრუტს. გადათვლა შეიძლება მოხდეს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადააჭარბეთ უფასო ლოდინის დროს, შეცვალეთ თქვენი დანიშნულების პუნქტი ან თხოვეთ მძღოლს გაჩერება გზაზე.

შენიშვნა. ზოგიერთ რეგიონში ფიქსირებული ღირებულება არ გამოიყენება. მის მაგივრად სავარაუდო ღირებულება გამოითვლება. თუ შეკვეთაში თქვენ არ შეარჩიეთ თქვენი დანიშნულების საბოლოო პუნქტი, ეკრანზე გაჩნდება მანქანის მიწოდების ღირებულება, შერჩეული ტარიფით. მგზავრობის ჯამური ღირებულება გამოთვლილი იქნება მგზავრობის დასრულების შემდეგ.