ღირებულების გამოთვლა

ინფორმაცია მოქმედი ფასების შესახებ ხელმისაწვდომია ტარიფების გვერდზე.

შეკვეთის გაფორმებისას გამოიანგარიშება მგზავრობს მიახლოებული ღირებულება შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

  • არჩეული ტარიფი,
  • დაშორება დანიშნულების ადგილამდე და გზაში დახარჯული დრო,
  • ინფორმაცია საცობების შესახებ,
  • ამინდის შესახებ.

მგზავრობის ჯამური ღირებულება გამოთვლილი იქნება მგზავრობის დასრულების შემდეგ.