Արժեքի հաշվարկ

Գործող սակագների մասին տեղեկությունները հասանելի են սակագների էջում:

Պատվեր ձևակերպելիս հաշվարկվում է ուղևորության ֆիքսված արժեքը, հաշվի առնելով՝

  • ընտրված սակագինը,
  • ուղևորության պահանջները,
  • մինչև նպատակակետը տարածությունը և ժամանակը,
  • խցանումների մասին տեղեկությունները,
  • եղանակային պայմանները:

Ուղևորության արժեքը չի փոխվում, նույնիսկ եթե ճանապարհին նոր խցանումներ առաջանան, կամ եթե վարորդը ստիպված լինի շեղվել նախանշված երթուղուց: Վարձի վերահաշվարկը տեղի է ունենում միայն այն դեպքում, եթե դուք փոփոխեք նպատակակետը կամ վարորդին խնդրեք կանգ առնել ուղևորության ընթացքում:

Կարևոր է: Ուղևորության ֆիքսված արժեքը կիրառվում է taxi.yandex.com և iOS (3.50 կամ ավելի բարձր տարբերակ) և Android (3.15 կամ ավելի բարձր տարբերակ) համակարգերի բջջային հավելվածի միջոցով պատվեր կատարելիս: Այլ դեպքերում պատվերի ձևակերպման ժամանակ արտացոլվում է մոտավոր արժեքը: Եթե պատվերում չի նշվել նպատակակետը, էկրանին կցուցադրվի նվազագույն արժեքը՝ ըստ ընտրված սակագնի: Վերջնական արժեքը կհաշվարկվի ուղևորության ավարտից հետո: