Ինչպես է հաշվարկվում ուղևորության արժեքը

Գործող սակագների մասին տեղեկությունները հասանելի են սակագների էջում:

Կայքի, ինչպես նաև iOS (տարբերակ 3.50 կամ բարձր) և Android (տարբերակ 3.15 կամ բարձր) համակարգերի համար նախատեսված հավելվածների միջոցով պատվեր ձևակերպելիս հաշվարկվում է ուղևորության ֆիքսված արժեքը: Շարժական օպերացիոն համակարգերի այլ տարբերակների համար նախատեսված հավելվածում ցուցադրվում է մոտավոր արժեքը:

Արժեքը հաշվարկվում է նշված սակագնի, նպատակակետի հեռավորության, ուղևորության տևողության, խցանումների մասին տվյալների և եղանակային պայմանների հիման վրա:

Ֆիքսված արժեքը չի ավելանա, նույնիսկ եթե ճանապարհին նոր խցանումներ առաջանան, կամ եթե վարորդը ստիպված լինի շեղվել նախանշված երթուղուց: Վերահաշվարկ կարող է կատարվել միայն այն դեպքում, եթե դուք գերազանցեք անվճար սպասելաժամանակը, փոփոխեք նպատակակետը կամ վարորդին խնդրեք կանգ առնել ուղևորության ընթացքում:

Նշում: Որոշ տարածաշրջաններում ֆիքսված արժեքը չի կիրառվում: Դրա փոխարեն հաշվարկվում է մոտավոր արժեքը: Եթե պատվերում չի նշվել ուղևորության նպատակակետը, էկրանին կցուցադրվի մեքենայի մոտեցման արժեքը ըստ ընտրված սակագնի: Վերջնական արժեքը հաշվարկվում է ուղևորության ավարտից հետո: