Төлөп жактанда көйгөй чыкты

Сапарга эки жолу төлөндү — накталай жана карта мененби? Барбай калып бирок акча төлөдүңүзбү? Айдоочунун кайрып бергенге акчасы жок болдубу? Төлөөдө кандайдыр бир адилетсиздик чыктыбы?

Эмне болгонун айтып берсеңиз, биз баарын аныктайбыз.