Промокодтар

Промокод қолданба арқылы таксиге тапсырыс беру барысында бір немесе бірнеше сапарға жеңілдік алуға мүмкіндік береді.

Жеңілдікті пайдалану үшін, тапсырысты рәсімдеудің алдында промокодты көрсетіңіз:

  1. Қолданба мәзірінен  → Промокод → Белсендіру тармағын ашыңыз.
  2. Көшірме жасамай, промокодты қолмен енгізіңіз.
  3. Белсендіру (немесе Дайын) пәрменін қайта басыңыз.

Бұдан кейін промокод номиналы мен қызмет мерзімі көрсетіледі.

Промокод қолданысын тоқтату үшін,  → Промокод қолданбасының мәзірін ашып, промокод картасынан түймесін басып, әрекетті растаңыз.