საბანკო ბარათით გადახდა

შენიშვნა. ზოგიერთ რეგიონებში მგზავრობების საბანკო ბარათით გადახდა ჯერ მიუწვდომელია.

მგზავრობის გადახდა შესაძლებელია არა მხოლოდ ნაღდი ანგარიშსწორებით, არამედ საბანკო ბარათითაც. ბარათით გადახდა ხელმისაწვდომია iOS-ისა (ვერსია 8.0 და უფრო ახალი) და Android-ისთვის (ვერსია 4.0 და უფრო ახალი) აპლიკაციიდან შეკვეთისას. გირჩევთ, დააყენოთ აპლიკაცია მოწყობილობაში საოპერაციო სისტემის უახლეს ვერსიასთან ერთად.

მგზავრობის უნაღდო ანგარიშსწორებით გადახდისთვის, შეგიძლიათ აპლიკაციას მიაბათ 5 საბანკო ბარათი.

  1. გახსენით აპლიკაციის მენიუში  → გადახდის მეთოდები და დააჭირეთ ბარათის მიბმა (ან ბარათის დამატება).
  2. შეიყვანეთ თქვენი ბარათის ნომერი, მოქმედების ვადა და CVV კოდი. ბარათის ნომრის შეყვანა შესაძლებელია როგორც ხელით, ასევე სმარტფონის კამერის სკანერის მეშვეობით – ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს .
  3. კიდევ ერთხელ დააჭირეთ ღილაკს ბარათის მიბმა (ან ბარათის დამატება).

ბარათის ტიპის, ემიტენტი ბანკის და სხვა პირობების გათვალისწინებით, ბარათის გადამოწება ხდება შემდეგნაირად:
  • საბარათე ანგარიშზე შეიძლება დაიბლოკოს მცირე ოდენობით თანხა. დაბლოკილი თანხა არ ჩამოიჭრება და შემოწმების დასრულების შემდეგ კვლავ ხელმისაწვდომი გახდება.
  • თქვენ შეიძლება შემოგთავაზონ აპლიკაციაში ბარათზე დაბლოკილი თანხის ოდენობის შეყვანა. თანხის ოდენობის გაგება შესაძლებელია SMS-ით (თუ თქვენ გაქვთ ბანკში გააქტიურებული SMS შეტყობინების სერვისი) ან თქვენი ანგარიშის ამონაწერით ბანკის ვებ-გვერდზე ან ბანკის აპლიკაციიდან.
  • შეიძლება მიიღოთ 3-D Secure ბარათის დადასტურების მოთხოვნა გამცემი ბანკის ვებ-გვერდზე. დადასტურების მეთოდი დამოკიდებულია თქვენს ბანკზე. შემოწმების შემდეგ, თქვენ ბრუნდებით აპლიკაციაში.

დაბლოკვა და თანხის ჩამოჭრა

მგზავრობის დასრულების შემდეგ ბარათის ანგარიშზე დაიბლოკება შეკვეთის ჯამური თანხა. ზოგიერთ შემთხვევაში, დაბლოკვა მგზავრობის მიმდინარეობისას ნაწილ-ნაწილ მოხდება.

თანხის ჩამოჭრა ფულადი სახსრების დაბლოკვიდან 24 საათის მანძილზე ხდება. თუ არ ჩამოიჭრა მთელი დაბლოკილი თანხა, ნარჩენი დაბრუნდება ანგარიშზე. ჩამოუჭრელი თანხების განბლოკვის ვადა დამოკიდებულია თქვენი ბანკის საოპერაციო პირობებზე.

თუ ბარათზე არ აღმოჩნდება გადახდისათვის საკმარისი თანხა, მგზავრობის ღირებულება ჩამოიჭრება ავტომატურად, ბარათის ბალანსის შევსებისას. ჩამოჭრა შეიძლება განხორციელდეს ერთდროულად ან ნაწილ-ნაწილ ერთი წლის განმავლობაში იმ მომენტიდან, როდესაც ვერ მოხერხდა მგზავრობის სრული ღირებულების მიღება.

გადახდის მეთოდის შეცვლა

თუ მგზავრობის მანძილზე თქვენი ბარათიდან თანხის დაკავება ვერ მოხერხდა, გადახდის მეთოდი ავტომატურად შეიცვლება ნაღდით. გადახდის მეთოდის ცვლილების შესახებ ინფორმაცია გაიგზავნება Push-შეტყობინების მეშვეობით. წინასწარ დარწმუნდით, რომ Push-შეტყობინებები ნებადართულია ტელეფონის პარამეტრებით.

მგზავრობის დასრულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ, კიდევ ერთხელ სცადოთ ტაქსის გადახდა საბანკო ბარათის გამოყენებით.