საბანკო ბარათით გადახდა

შენიშვნა. ზოგიერთ რეგიონში, საკრედიტო ბარათებით მგზავრობის გადახდა არ არის ხელმისაწვდომი.

მგზავრობის გადახდა შესაძლებელია არა მხოლოდ ნაღდი ანგარიშსწორებით, არამედ საბანკო ბარათითაც. ბარათით გადახდა ხელმისაწვდომია iOS-ისა (ვერსია 8.0 და უფრო ახალი) და Android-ისთვის (ვერსია 4.0 და უფრო ახალი) აპლიკაციიდან შეკვეთისას. გირჩევთ, დააყენოთ აპლიკაცია მოწყობილობაში საოპერაციო სისტემის უახლეს ვერსიასთან ერთად.

იმისათვის, რომ მგზავრობის ღირებულება გადაიხადოთ უნაღდო ანგარიშსწორებით, შეგიძლიათ მიაბათ აპლიკაცია 5 საბანკო ბარათამდე.

  1. გახსენით აპლიკაციის მენიუ  → საბანკო ბარათი და დააჭირეთ დაამატეთ ბარათი.
  2. მიუთითეთ ბარათის მონაცემები: 16-ნიშნა ნომერი, მოქმედების ვადა, CVV კოდი (ბარათის უკანა მხარეს). ბარათის ნომრის შეყვანა შესაძლებელია როგორც ხელით, ასევე სმარტფონის კამერით დასკანირების მეშვეობით – ამისათვის დააჭირეთ ღილაკს ბარათის დასკანირება.
  3. დააჭირეთ ღილაკს მზადაა.

ბარათის მოქმედების ვადისა და მასზე დადებითი ბალანსის არსებობის შემოწმებისათვის, ანგარიშიდან დაკავებული იქნება მცირედი თანხა. დაბლოკილი თანხა არ ჩამოიჭრება და შემოწმების დასრულების შემდეგ კვლავ ხელმისაწვდომი გახდება.

დაბლოკვა და თანხის ჩამოჭრა

მგზავრობის დასრულების შემდეგ ბარათის ანგარიშზე დაიბლოკება შეკვეთის ჯამური თანხა. ზოგიერთ შემთხვევაში, დაბლოკვა მგზავრობის მიმდინარეობისას ნაწილ-ნაწილ მოხდება.

თანხის ჩამოჭრა ფულადი სახსრების რეზერვირების შემდეგ 24 საათის მანძილზე მოხდება. თუ მთლიანი რეზერვირებული თანხა არ არის ჩამოწერილი, ბალანსი უბრუნდება ანგარიშს. გამოუყენებელი თანხის განაღდების ვადა, დამოკიდებულია თქვენი ბანკის სამუშაო პირობებზე.

თუ ბარათზე არასაკმარი თანხაა, მგზავრობის ღირებულება ავტომატურად ჩამოიჭრება ბარათის ბალანსის შევსებისას. ჩამოწერა შეიძლება განხორციელდეს ერთდროულად ან ნაწილ-ნაწილ, ერთი წლის განმავლობაში იმ მომენტიდან, როდესაც ვერ მოხერხდა მგზავრობის სრული ღირებულების დაკავება.

გადახდის მეთოდის შეცვლა

თუ მგზავრობის მანძილზე თქვენი ბარათიდან თანხის დაკავება ვერ მოხერხდა, გადახდის მეთოდი ავტომატურად შეიცვლება ნაღდით. გადახდის მეთოდის ცვლილების შესახებ ინფორმაცია გაგზავნილი იქნება Push-შეტყობინების მეშვეობით. წინასწარ დარწმუნდით, რომ ტელეფონის პარამეტრებში ნებადართული გაქვთ Push-შეტყობინებები.

მგზავრობის დასრულების შემდეგ თქვენ შეძლებთ, კიდევ ერთხელ სცადოთ ტაქსის გადახდა საბანკო ბარათის გამოყენებით.