Desila mu se ekstremna situacija, saobraćajna nesreća

Ekstremna situacija. Ako ste došli u nepredviđenu situaciju, recite nam šta se desilo i mi ćemo vas kontaktirati.

Nesreća. Ukoliko je nekom potreban doktor, prvo pozovite hitnu pomoć. Proverite da li je vozač zvao policiju, ako nije — pozovite sami. Potrudite se da sačekate inspektora i proverite da li vas je u zapisniku naveo kao oštećenu stranu.