მოხვდი საგანგებო სიტუაციაში, საგზაო შემთხვევაში

საგანგებო სიტუაცია. თუ თქვენ მოხვდით გაუთვალისწინებელ ვითარებაში, გვიამბეთ თუ რა მოხდა და ჩვენ დაგიკავშირდებით.

ავარია. თუ ვინმეს ესაჭიროება ექიმი, პირველ რიგში გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარება. დარწმუნდით, რომ მძღოლმა გამოიძახა პოლიცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში - გამოიძახეთ თავად. შეეცადეთ დაელოდოთ ინსპექტორს და შეამოწმეთ, რომ მან მიგითითათ ოქმში, როგორც დაზარალებული.