Kako stupiti u kontakt sa vozačem

Možete napisati ili pozvati vozača. Broj telefona možete videti u detaljima vožnje — kako biste ih otvorili, izaberite tačku u donjem delu ekrana.

Ako vozač ne odgovara, moguće je da trenutno ne može da skreće pažnju sa puta. Pokušajte da mu pišete ili da ga pozovete za nekoliko minuta.