როგორ ხდება მგზავრობის ღირებულების გამოთვლა

ინფორმაცია მოქმედი ფასების შესახებ მოცემულია გვერდზე ტარიფები.

გამოანგარიშებისას გაითვალისწინება შერჩეული ტარიფი, მანძილი დანიშნულების ადგილამდე, მგზავრობის დრო, ინფორმაცია საცობების შესახებ და აგრეთვე ამინდის პირობები. მგზავრობა ფასიან გზაზე არ შედის ღირებულებაში, რომელსაც აჩვენებს აპლიკაცია და ანაზღაურდება მგზავრის მიერ ცალკე.

მგზავრობის წინასწარი ღირებულება არ იზრდება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გზაში წარმოიშვება ახალი საცობები ანდა მძღოლს მოუწევს აგებული მარშრუტიდან გადახვევა. გადაანგარიშება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადააჭარბეთ უფასო ლოდინის დროს, შეცვალეთ დანიშნულების ადგილი ან სთხოვეთ მძღოლს გზად გაჩერება.

შენიშვნა. თუ შეკვეთაში არჩეული არ იყო მგზავრობის საბოლოო პუნქტი, ეკრანზე გამოჩნდება მანქანის მიწოდების ღირებულება არჩეული ტარიფით. მგზავრობის ჯამური ღირებულება გამოთვლილი იქნება მგზავრობის დასრულების შემდეგ.