Səfərin qiymətini necə hesablamalı

Qüvvədə olan qiymətlər haqqında məlumat ilə tariflər səhifəsində tanış ola bilərsiniz.

Məbləği hesablayan zaman seçilmiş tarif, yerə qədər olan məsafə, yolda olan vaxt, tıxaclarla bağlı məlumat, o cümlədən hava şəraiti nəzərə alınır.

Hətta yolda yeni tıxaclar yaransa belə və ya sürücü qurulmuş marşrutdan yayınmalı olsa belə, ilkin məbləğ artmır. Siz pulsuz ödəniş vaxtını ötüb keçsəniz, yekun məntəqəni dəyişdirsəniz, yaxud sürücüdən yolda dayanmağı xahiş etsəniz, məbləğ yenidən hesablana bilər.

Qeyd. Əgər sifarişdə səfərin yekun məntəqəsi seçilməyibsə, ekranda seçilmiş tarif əsasında avtomobilin verilməsi məbləği göstəriləcəkdir. Səfər başa çatdıqdan sonra yekun dəyər hesablanacaqdır.