კონტექსტური ფანჯარა

შენიშვნა. გვსურს, მივაქციოთ თქვენი ყურადღება, რომ მგზავრობების უნაღდო ანგარიშსწორება ზოგიერთ რეგიონში არ არის ხელმისაწვდომი.

ზოგიერთ რეგიონში მოგზაურობის გადახდა საბანკო ბარათით ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი.

  • iOS: გახსენით ტელეფონის პარამეტრები  → Yandex.Taxi → შეტყობინებები და ჩართეთ შეტყობინების პარამეტრები.
  • Android: გახსენით ტელეფონის პარამეტრები  → აპლიკაცია → Yandex.Taxi და აირჩიეთ ოფცია შეტყობინებების ჩართვა.