Məndən bir neçə dəfə ödəniş çıxılıb

Səfər ödənişi bir neçə mərhələ ilə həyata keçirilir. Əvvəlcə kartda müvəqqəti olaraq vəsait bloklanır. Bu, bir neçə vəsait silinməsi kimi görünə bilər, lakin bu əməliyyat ödəniş hesab olunmur və bir neçə gün ərzində bank çıxarışından silinəcəkdir. Sonra 24 saat ərzində silinmə baş verir.

Bir qayda olaraq yekun qiymət səfər başa çatdıqdan sonra kartda saxlanılır. Lakin bəzi hallarda vəsaitin bloklanması səfər boyu hissə-hissə çıxılır.

Əgər səfərin gedişindən asılı olaraq qiymət əvvəlcədən hesablanmış qiymətdən fərqli olarsa, onda bloklanmış məbləğ faktiki silinmişdən fərqli ola bilər.