Bir neçə təyinat məntəqəsinə səfər sifariş etmək

Hal-hazırda bir neçə təyinat məntəqəsinə səfər sifarişi funksiyası Azərbaycanda mövcud deyil. Lakin avtomobilə oturduqda sürücünü bir neçə ünvana səfər etməli olduğunuz barədə xəbərdar edə bilərsiniz.

Bir neçə ünvana səfər etmək üçün səfər zamanı son təyinat nöqtəsi kimi arada gedəcəyiniz ünvanı, bu ünvana yaxınlaşdıqda isə son təyinat ünvanını göstərməlidir. Son təyinat ünvanınadək bir neçə ünvana getməli olsanız, hər dəfə yeni ünvana gəldikdə, növbəti ünvanı qeyd edin.

Qeyd edək ki, səfərin ünvanını dəyişən zaman dəqiq təyin edilmiş qiymət sıfırlanacaq və artıq keçilən məsafə və sərf edilən vaxt üzrə hesablanacaq.