Gediş haqları necə hesablanır?

Səfərin sabit qiyməti

İlkin hesablanma sifarişə qədər səfərin qiymətini öyrənməyə imkan verir. Sabit qiymətə xüsusilə ilkin tarif, səfərin müddəti və məsafəsinə əsasən hesablanan tarif, eləcə də şəhərin səfər sifariş edilən müvafiq rayonunda sifarişlərin tezliyi daxildir. Qiymətə bron üçün ödəniş və digər əlavə yığımlar da daxil ola bilər.

Səfər sirafiş edən zaman siz onun sabit qiymətini ödəməyə razılıq verirsiniz. Nəzərə alın ki, səfərin qiyməti təyinat yerinin dəyişdirilməsi, yolüstü dayanacaqlar edilməsi və ya səfərin müddətinin gözləniləndən çox olması səbəbindən arta bilər.

Sabit qiymət yenidən hesablanmış olarsa, sizdən minimal tarif və ya səfərin müddəti və məsafəsi əsasında hesablanan tarif, eləcə də tətbiq edilən ilkin tarif, bron xərci, əlavə ödənişlər və digər dinamik hesablama kimi amillər üzrə ödəniş çıxılacaqdır.

Hər bir səfər üçün sizə qəbz veriləcəkdir. Səfərin faktiki qiyməti əvvəl razılaşdırılmış qiymətdən fərqli olarsa, qəbzdə bu fərqi izah edən ətraflı məlumat qeyd ediləcəkdir.