Bələdçi-heyvanla bağlı problem baş verdi

Bələdçi-heyvanlar xüsusi ehtiyacı olan insanlarla bağlı qüvvədə olan qanunlara əsasən yerləşdirilməlidir.

Bələdçi-heyvanların daşınması zamanı yaranan problemləri bizə bildirin. Siz aşağıdakı formadan istifadə edə bilərsiniz.