Промокоддор

Промокод бир же бир нече сапарга таксини колдонмо аркылуу чакырганда арзандатуу алганга мүмкүнчүлүк берет.

Арзандатууну колдонуу үчүн, буйрутманы бергенге чейин промокодду көрсөтүңүз:

  1. Колдонмонун менюсун ачыңыз  → Промокод.
  2. Промокодду көчүрбөй, кол менен киргизиңиз.
  3. Бүттүнү басыңыз.

Андан кийин промокоддун номиналы жана жарактуу мөөнөтү көрсөтүлөт.

Промокоддун колдонулуусун токтотуу үчүн,  → Промокод → Жокко чыгаруу.