Тілді қолданбада немесе сайтта ауыстыру

Сайтта

taxi.yandex.kz сайтында интерфейс тілін ауыстыру үшін экранның сол жақ төменгі бұрышындағы тіл ауыстырып-қосқышын пайдаланыңыз.

Қолданбада

iOS: Телефон баптауларын → Негізгілер → Тіл және аумақ → iPhone тілі тармақтарын ашып, қажетті тілді таңдаңыз. Содан кейін Дайын түймесін басып, тілді ауыстыруды растаңыз.

Android:  → Тілді ауыстыру қолданба мәзіріне өтіп, қажетті тілді таңдаңыз.