შეთავაზებები სერვისის განვითარების შესახებ

გთხოვთ, დეტალურად აღწერეთ, თუ რის გაუმჯობესებას ისურვებდით იანდექს ტაქსისთან მუშაობაში. ჩვენ ვეცდებით გავითვალისწინოთ თქვენი მოსაზრება ჩვენი მომსახურების შემდგომი განვითარებისას.