ანგარიში მგზავრობის შესახებ

მგზავრობის შესახებ ელექტრონული ანგარიშის წარდგენა ხდება იანდექს ტაქსის აპლიკაციის მეშვეობით შეკვეთის გაფორმებისას. ანგარიშში მიეთითება დეტალური ინფორმაცია მგზავრობის შესახებ:

  • შეკვეთის შესრულების თარიღი და დრო,
  • მგზავრობის დაწყებისა და დასრულების მისამართი,
  • მგზავრობის ხანგრძლივობა,
  • ტარიფი,
  • მგზავრობის ღირებულება,
  • ინფორმაცია ტაქსოპარკის შესახებ,
  • ინფორმაცია მძღოლის შესახებ,
  • ინფორმაცია ავტომობილის შესახებ.

ყოველი მგზავრობის შემდეგ ანგარიშის მისაღებად აპლიკაციაში მიუთითეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი (მენიუში  → ფოსტა ანგარიშების გასაგზავნად).

თუ აპლიკაციაში მისამართი მითითებულია, მაგრამ ანგარიშები არ მოდის, დაგვიკავშირდით უკუკავშირის ფორმის მეშვეობით. მიუთითეთ ტაქსის მიწოდების თარიღი და მიახლოებითი დრო. შეძლებისდაგვარად მიუთითეთ ინფორმაცია ავტომობილის შესახებ, აგრეთვე ინფორმაცია იმ მძღოლის შესახებ, რომელმაც შეასრულა თქვენი შეკვეთა.