იანდექს ტაქსი

სასარგებლო ბმულები

აპლიკაციის ჩამოტვირთვა

გადახდასთან დაკავშირებული პრობლემები

თუ მგზავრობის ღირებულება არაკორექტულად იქნა დაანგარიშებული ან ჩამოჭრილი, მძღოლს არ აღმოაჩნდა ხურდა ან თქვენ შეგექმნათ მასთან უთანხმოება გადახდასთან დაკავშირებით, შეგვატყობინეთ ამის შესახებ უკუკავშირის ფორმის მეშვეობით.

შეტყობინება პრობლემის შესახებ