იანდექს ტაქსი

სასარგებლო ბმულები

აპლიკაციის ჩამოტვირთვა

როგორ გავხდეთ პარტნიორები?

იანდექს ტაქსი საშუალებას აძლევს მძღოლებს, ავტომატურ რეჟიმში მიიღონ ახლომდებარე მგზავრისაგან შეკვეთები. სერვისში ჩართვა ტაქსის სერვისებსსაშუალებას მისცემთ, გაზარდონ შეკვეთების რაოდენობა, შეამცირონ ავტომობილების ცარიელი გარბენი და ასევე შეამცირონ სადისპეჩეროს დატვირთვა.

ტაქსის სერვისებს

ჩვენ ვიწვევთ თანამშრომლობისათვის რუსეთის, ბელარუსის, სომხეთის, საქართველოსა და უკრაინა მასშტაბით მომსახურე ტაქსის სერვისებს. სერვისის პარტიორები გახდებიან მხოლოდ ოფიციალური გადამყვანები, მოქმედნი ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.

სერვისში ჩართვისას გათვალისწინებული იქნება ხაზზე მომსახურე მანქანათა რაოდენობა და ტაქსოპარკში გამოყენებული აღჭურვილობა:

  • პარკებისათვის იანდექს ტაქსომეტრის პროგრამული უზრუნველყოფით მანქანების რაოდენობის განსაზღვრა ხდება ქალაქების შესაბამისად.

  • პარკებს, რომელთაც შიდა პროგრამული უზრულვენყოფა გააჩნიათ, ხაზზე უნდა ყავდეთ არაუმცირეს 100 მანქანისა (ქალაქის მიუხედავად).

ყველა პარტნიორი პირდაპირ ხელშეკრულებას აფორმებს იანდექსთან და გააჩნიათ თანამშრომლობის თანაბარი კომერციული პირობები. კომპანიები სერვისში საკუთარი ბრენდის ქვეშ ჩანან და მუშაობენ საკუთარი ტარიფებით, რომლებიც არ აღემატება იანდექს ტაქსის მიერ ნებადართულ მაქსიმალურ ტარიფს.

იანდექს ტაქსისთან დასაკავშირებლად შეავსეთ განაცხადი თქვენი ტაქსის სერვისის შესახებ ინფორმაციით და გამოგვიგზავნეთ. ჩვენ აუცილებლად დაგიკავშირდებით.

მძღოლებს

იანდექსი არ თანამშრომლობს უშუალოდ მძღოლებთან (ფიზიკურ პირებთან). იანდექს ტაქსის მომხმარებლების შეკვეთების მიღებას თქვენ ნებისმიერი ტაქსის სერვისით შეძლებთ, რომელიც ჩვენი სერვის პარტნიორია.

თუ თქვენ, როგორც ინდივიდუალური მეწარმე მუშაობთ ან გეგმავთ ინდ. მეწარმედ რეგისტრირებას, შეავსეთ განაცხადი სერვისთან დაკავშირების შესახებ.