ღირებულების გამოთვლა

ინფორმაცია მოქმედი ფასების შესახებ ხელმისაწვდომია ტარიფების გვერდზე.

შეკვეთის გაფორმებისას გამოითვლება მგზავრობის დაახლოებითი ღირებულება, შემდეგის გათვალისწინებით:

  • არჩეული ტარიფი,
  • სურვილები მგზავრობისას,
  • მგზავრობის ხანგრძლივობა და კილომეტრაჟი,
  • ინფორმაცია საცობების შესახებ,
  • დღე-ღამის დრო.

მგზავრობის ჯამური ღირებულება გამოთვლილი იქნება მგზავრობის დასრულების შემდეგ.