Ինչպես է հաշվարկվում ուղևորության արժեքը

Գործող գների մասին տեղեկատվությունը հասանելի է սակագներով էջում:

Կայքի, ինչպես նաև iOS (3.50 կամ ավելի նոր տարբերակ) և Android (3.15 կամ ավելի նոր տարբերակ) համակարգերի համար նախատեսված հավելվածի միջոցով պատվեր տեղադրելիս հաշվարկվում է ուղևորության ֆիքսված արժեքը: Շարժական օպերացիոն համակարգերի այլ տարբերակների համար նախատեսված հավելվածում ցուցադրվում է մոտավոր արժեքը:

Արժեքը հաշվարկելիս հաշվի է առնվում ընտրված սակագինը, նպատակակետի հեռավորությունը, ուղևորության տևողությունը, խցանումների մասին տեղեկատվությունը, ինչպես նաև եղանակային պայմանները:

Ֆիքսված արժեքը չի ավելանա նույնիսկ այն դեպքում, եթե ճանապարհին գոյանան նոր խցանումներ կամ վարորդը ստիպված լինի շեղվել նախանշված երթուղուց: Վերահաշվարկ կկատարվի միայն եթե Դուք գերազանցեք անվճար սպասելաժամանակը, փոխեք նշանակման վայրը կամ վարորդին խնդրեք ճանապարհին կանգառ անել:

Նշում: Որոշ տարածաշրջաններում ֆիքսված արժեքը չի կիրառվում: Դրա փոխարեն հաշվարկվում է մոտավոր արժեքը: Եթե պատվերում ուղևորության նշանակման վայրը չի ընտրվել, ապա էկրանին կցուցադրվի մեքենայի մոտեցման արժեքը՝ ըստ ընտրված սակագնի: Վերջնական արժեքը հաշվարկվում է ուղևորության ավարտից հետո: