Արժեքի հաշվարկ

Գործող սակագների մասին տեղեկությունները հասանելի են սակագների էջում:

Պատվեր ձևակերպելիս հաշվարկվում է ուղևորության մոտավոր արժեքը՝ հաշվի առնելով՝

  • ընտրված սակագինը,
  • ուղևորության պահանջները,
  • ճանապարհի տևողությունը և կիլոմետրաժը,
  • խցանումների մասին տեղեկությունները,
  • օրվա ժամանակը:

Վերջնական արժեքը հաշվարկվում է ուղևորության ավարտից հետո: