יתרה

חברות שיש להן חוזה לתשלום אחרי קבלת השירות, יקבלו דרישת תשלום בסוף כל חודש שדווחה בו קבלת שירות.

חברות שיש להן חוזה לתשלום מראש צריכות לעקוב בקפידה אחרי היתרה בחשבון. היתרה מוצגת בדף הראשי, בקטע פרופיל החברה. אפשר גם להגדיר קבלה של תזכורת לתשלום. כשמגדירים תזכורת לתשלום, מקבלים התראה כשצריך להוסיף כסף לחשבון. ההתראה נשלחת לכתובת האימייל שמצוינת בפרופיל.