Pazaudēti priekšmeti

Aprakstiet pazaudētās lietas. Mēs sazināsimies ar vadītāju un palīdzēsim tās atgūt.