Kako uključiti Push-obaveštenja

iOS
Otvorite podešavanja telefona → Yandex.Taxi → Obaveštenja i zadajte parametre obaveštenja.
Android
Otvorite podešavanja telefona → Aplikacije → Yandex.Taxi i izaberite opciju Uključi obaveštenja.