Push-билдирүүлөрүн кантип күйгүзсө болот

iOS: Телефондун жөндөөлөрүн ачыңыз → ТаксиКабарлоолор жана кабарлоолордун параметрлерин орнотуңуз.

Android: Телефондун жөндөөлөрүн ачыңыз → КолдонмолорТакси жана Кабарлоолорду күйгүзүү параметрин тандаңыз.