როგორ ჩავრთოთ Push-შეტყობინებები

iOS: გახსენით ტელეფონის პარამეტრები → ტაქსი → შეტყობინებები და დააყენეთ შეტყობინებების პარამეტრები.

Android: გახსენით ტელეფონის პარამეტრები → აპლიკაცია → ტაქსი და აირჩიეთ პარამეტრი შეტყობინებების ჩართვა.