Ինչպես միացնել Push ծանուցումները

iOS` Բացեք հեռախոսի կարգավորումները → ՏաքսիԾանուցումներ և սահմանեք ծանուցումների պարամետրերը:

Android՝ Բացեք հեռախոսի կարգավորումները → ՀավելվածներՏաքսի և ընտրեք Միացնել ծանուցումները տարբերակը: