Tõuketeatiste lubamine

iOS
Minge oma telefoni seadetesse → Yandex.Taxi → Teatised ja seadistage oma teatiste parameetrid.
Android
Avage oma telefoni seaded → Rakendused → Yandex.Taxi ja valige Luba teated.