Vožnja nije završena a novac sa kartice je skinut

U pojedinim regionima plaćanje vožnji bankovnom karticom za sada nije dostupno.

Plaćanje vožnje vrši se u nekoliko faza. Prvo se sredstva na kartici rezervišu, a zatim se u roku od 24 sata skidaju.

Po pravilu, ukupan iznos se zadržava na kartici posle završetka vožnje. Ali se u pojedinim slučajevima rezervisanje vrši po delovima za vreme vožnje.