Сапар бүтө электе эле картадан акча алынды

Айрым аймактарда банк картасы менен сапар үчүн төлөө азырынча жеткиликсиз.

Сапардын акысын төлөө бир нече этап менен өткөрүлөт. Биринчи картадагы каражаттар ээленип коюлат, андан соң 24 сааттын ичинде алар алынат.

Демейде, акыркы төлөм сапар бүткөндө картадан алынат. Бирок айрым жагдайларда каражаттарды бөлүкчөлөр менен ээлеп коюу сапар убагында аткарылат.