Сапар аяктай элек, бирок картадан акча алынды

Айрым аймактарда сапарга банк картасы аркылуу төлөө азырынча жеткиликсиз болот.

Сапарга акча төлөө бир нече этап менен аткарылат. Биринчиден, картадагы каражаттар ээлеп коюлат, андан соң 24 сааттын ичинде алар чыгарып алынат.

Демейде, жалпы баа картадан сапар бүткөндө гана алынат. Бирок айрым жагдайларда каражаттарды бөлүк бөлүктөр менен ээлеп коюу сапар учурунда аткарылат.