მგზავრობა არ დასრულებულა, თანხა კი ჩამოიჭრა ბარათიდან

ზოგიერთ რეგიონებში მგზავრობების საბანკო ბარათით გადახდა ჯერ მიუწვდომელია.

მგზავრობის ღირებულების გადახდა რამდენიმე ეტაპად ხდება. პირველ რიგში, თანხა ანგარიშზე იბლოკება, შემდეგ კი 24 საათის განმავლობაში ხდება მისი ჩამოჭრა.

როგორც წესი, მგზავრობის ჯამური ღირებულების დაკავება მგზავრობის დასრულების შემდეგ ხდება. ზოგიერთ შემთხვევაში თანხა მგზავრობის მიმდინარეობისას ნაწილ-ნაწილ იბლოკება.