მგზავრობა არ არის დასრულებული, თანხა კი ჩამოიჭრა ბარათიდან

მგზავრობის ღირებულების გადახდა რამდენიმე ეტაპად ხდება. პირველ რიგში, თანხა ანგარიშზე იბლოკება, შემდეგ კი 24 საათის განმავლობაში ხდება მისი ჩამოჭრა.

როგორც წესი, მგზავრობის ჯამური ღირებულების დაკავება მგზავრობის დასრულების შემდეგ ხდება. ზოგიერთ შემთხვევაში თანხა მგზავრობის მიმდინარეობისას ნაწილ-ნაწილ იბლოკება.