მგზავრობა არ არის დასრულებული, თანხა კი ჩამოიჭრა ბარათიდან

ზოგიერთ რეგიონში, საკრედიტო ბარათებით მგზავრობის გადახდა არ არის ხელმისაწვდომი.

მგზავრობის ღირებულების გადახდა რამდენიმე ეტაპად ხდება. პირველ რიგში, თანხა ანგარიშზე იბლოკება, შემდეგ კი 24 საათის განმავლობაში ხდება მისი ჩამოჭრა.

როგორც წესი, მგზავრობის ჯამური ღირებულების დაკავება მგზავრობის დასრულების შემდეგ ხდება. ზოგიერთ შემთხვევაში თანხა მგზავრობის მიმდინარეობისას ნაწილ-ნაწილ იბლოკება.