Kako promeniti jezik aplikacije

iOS
  1. Otvorite podešavanja telefona → Osnovno → Jezik i region.
  2. Pritisnite Promeni.
  3. Na listi Željeni redosled jezika pritisnite ikonu i prevucite jezik na početak liste.
  4. Kliknite Završi → Dalje.

    Ukoliko na listi nema potrebne varijante, na ekranu Jezik i region kliknite na link Dodaj jezik. Izaberite jezik, pritisnite Završi i potvrdite izbor.

Android

Otvorite meni aplikacije  → Podešavanja → Jezik aplikacije i izaberite željeni jezik.