Сапардын акысы картадан кантип алынат

Айрым аймактарда банк картасы менен сапар үчүн төлөө азырынча жеткиликсиз.

Сапар аяктагандан кийин, буйрутманын акыркы акысы картанын эсебинде ээленет. Айрым жагдайларда, ээлеп коюу сапар убагында бөлүк аркылуу аткарылат.

Каражаттарды ээлеп койгондон кийин, эсептен чыгаруу 24 сааттын ичинде өткөрүлөт. Эгер ээленген сууманын баары алынбаса, калдыгы эсепке кайтарылат. Эсептен алынбаган каражаттарды бөгөттөн чыгаруу мөөнөтү банкыңыздын иштөө шарттарына көз каранды.

Эгер картада төлөө үчүн каражат жеткиликсиз болсо, сапардын суммасы картанын балансын толтурганда дароо автоматтык түрдө алынат. Эсептен чыгарып алуу, сапар үчүн төлөнө турган сумманы толугу менен ээлеп коё алынбаганда бир убакта же бир жылдын ичинде бөлүкчөлөр менен алынышы мүмкүн.