Сапарды акысы кантип алынат

Айрым аймактарда сапарга банк картасы аркылуу төлөө азырынча жеткиликсиз болот.

Сапар аяктагандан кийин, картанын эсебинде буйрутманын аяккы акысы ээлеп коюлат. Айрым жагдайларда, ээлеп коюу сапар убагында бөлүк бөлүкчө менен аткарылат.

Акчаны алуу каражаттарды ээлеп койгондон кийин 24 сааттын ичинде аткарылат. Эгерде ээленген сумманын баары алынган эмес болсо, калдыгы эсепке кайтарылат. Кайтарылбаган каражаттардын бөгөттөн чыгуу мөөнөтү банкыңыздын шарттарына карай болот.

Эгерде картада төлөө үчүн каражат жетишсиз болсо, карта балансын толтурганыңыздан кийин сапардын суммасы автоматтык түрдө алынат. Каражаттарды алуу бир жолу же сапардын толук суммасы алынбай калгандан тарта бир жылдын ичинде бөлүк бөлүк менен алынып турат.