Ուղևորության վճարի դուրս գրում

Ուղևորությունների համար բանկային քարտով վճարումը որոշ տարածաշրջաններում անհասանելի է:

Ուղևորության ավարտից հետո քարտային հաշվի վրա կատարվում է ռեզերվացում պատվերի վերջնական արժեքի չափով: Որոշ դեպքերում ռեզերվացումը կատարվում է մաս-մաս ուղևորության ընթացքում:

Դուրսգրումը կատարվում է միջոցները ռեզերվացնելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում: Եթե ռեզերվացված գումարն ամբողջությամբ դուրս չի գրվել, մնացորդը կվերադարձվի հաշվի վրա: Դուրս չգրված միջոցների արգելափակման հանման ժամկետը կախված է Ձեր բանկի աշխատանքի պայմաններից:

Եթե քարտի վրա վճարման համար բավականաչափ գումար չկա, ապա ուղևորության արժեքը դուրս կգրվի ինքնաշխատորեն՝ քարտի հաշվեկշիռը համալրելուց հետո: Դուրսգրումը կարող է իրականացվել միանգամից կամ մաս-մաս՝ մեկ տարվա ընթացքում, սկսած այն պահից, երբ չհաջողվեց պահել ուղևորության ամբողջ գումարը: