Kako dodati adresu u “Moje adrese”

Možete sačuvati adrese koje najčešće koristite – na primer, vašu kućnu adresu. Izabrano adresu možete navesti kako za mesto dolaska taksija tako i za odredište.

Da biste sačuvali adresu:

  1. Pređite u meni aplikacije  → Moje adrese.
  2. Izaberite koju adresu želite da dodate.
  3. Unesite adresu ručno ili je nađite na mapi i pritisnite Dalje.
  4. Po želji unesite broj zgrade i dodajte komentar.
  5. Pritisnite Sačuvaj.