Kā dzēst kartes informāciju

Bezskaidras naudas maksājumi par braucieniem vēl nav pieejami atsevišķos reģionos.

  1. Atveriet lietotnes izvēlni  → Maksāšanas veidi.
  2. Atlasiet karti un pieskarieties vienumam Dzēst karti.