Kaardi andmete kustutamine

Sõidu eest kaardiga tasumine ei ole mõnedes piirkondades veel võimalik.

  1. avage rakenduse menüü  → Makseviisid.
  2. Valige soovitud kaart ja toksake valikut Kustuta kaart.