Kako isključiti taksi parkove

Aplikacija omogućava da se ograniči spisak taksi parkova koji će dobijati vaše narudžbine.

  1. Otvorite meni aplikacije  → Informacije → Partneri → Na crnu listu.
  2. Označite neželjene kompanije i pritisnite Završi.

U svakom trenutku možete da promenite svoju odluku i da izmenite listu isključenih taksi parkova. Da biste ovo uradili ponovo pritisnite Na crnu listu.