Kako dodati, promeniti ili izbrisati nalog

Nalog — to je skup podešavanja u aplikaciji Yandex.Taxi, povezanih za broj telefona. Možete da kreirate nekoliko naloga i da se prebacujete sa jednog na drugi, na primer, na putovanjima. Za svaki nalog možete koristiti različita sredstva za plaćanje i promo kôdove, navoditi jedinstvene adrese i sl.

Prvi nalog se kreira prilikom potvrđivanja broja na početku korišćenja aplikacije.

Kako dodati novi nalog
 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Pritisnite na broj telefona, a zatim još jednom.
 3. Pritisnite Odaberi drugi nalog.
 4. Unesite broj telefona i pritisnite Dalje — na ovaj broj će doći SMS sa kôdom za potvrđivanje.
 5. Unesite kôd i pritisnite Završi (ili Dalje) — kreirani nalog će postati aktivan.
Kako promeniti nalog
 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Pritisnite na broj telefona, a zatim još jednom.
 3. Pomerite nalog desno ili levo, izaberite drugi i pritisnite Dalje (ili Nastavi).
Kako izbrisati nalog
 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Kliknite na broj telefona.
 3. Kliknite Izađi iz profilaUkloni nalog (ili Izađi).
 4. Izaberite drugi nalog i pritisnite Dalje.

Drugi način (samo za iOS):

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Pritisnite na broj telefona, a zatim još jednom.
 3. Kliknite pored naloga i potvrdite brisanje.
 4. Izaberite drugi nalog i pritisnite Dalje.