როგორ მივუთითოთ მძღოლის დანამატის ოდენობა

პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ საბანკო ბარათით ანგარიშსწორებით მგზავრობის დროს.

თუ თქვენ მოგეწონათ მგზავრობა, შეგიძლიათ მძღოლს დანამატი დაუტოვოთ.

ყველა მგზავრობის დანამატის რაოდენობის მისათითებლად, გახსენით აპლიკაციის მენიუ  → გადახდის მეთოდები → დანამატი ავტომატურად და აირჩიეთ მოგზაურობის ღირებულების პროცენტი.

დანამატის ოდენობის შეცვლა შესაძლებელია აპლიკაციის მენიუდან ან მგზავრობის დასრულებისას, მას შემდეგ, როგორც კი მძღოლს შეფასებას მისცემთ.

დანამატი ავტომატურად ჩამოიჭრება, თუ თქვენ მგზავრობის დასრულებიდან 30 წუთის მანძილზე მძღოლს დადებითი ქულა დაუწერეთ (ან არ დაუწერეთ შეფასება) და დააჭირეთ ღილაკს მზადაა.

თუ მგზავრობის დასრულებიდან 30 წუთის მანძილზე თქვენ უარყოფითი შეფასება დაწერეთ და დააჭირეთ ღილაკს მზადაა, დანამატი არ ჩამოიჭრება.

თუ თქვენ მგზავრობის შემდეგ 30 წუთის მანძილზე არ დააჭერთ ღილაკს მზადაა, დანამატის თანხა დაიბლოკება 24 საათით. ამ დროის მანძილზე შეგიძლიათ შეცვალოთ დანამატის ოდენობა კონკრეტული მგზავრობისათვის – დღე-ღამის შემდეგ ჩამოიჭრება მითითებული ოდენობის დანამატი.