როგორ მივუთითოთ მძღოლის დანამატის ოდენობა

პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ საბანკო ბარათით ანგარიშსწორებით მგზავრობისათვის.

თუ თქვენ მოგეწონათ მგზავრობა, შეგიძლიათ მძღოლს დანამატი დაუტოვოთ. ყველა მგზავრობისთვის დანამატის ოდენობის დასადგენად, გახსენით აპლიკაციის მენიუ  → დანამატი და აირჩიეთ მგზავრობის ღირებულების პროცენტი. დანამატის ოდენობის შეცვლა შესაძლებელია აპლიკაციის მენიუდან ან მგზავრობის დასრულებისას, მას შემდეგ, როგორც კი მძღოლს შეფასებას მისცემთ.

დანამატი ავტომატურად ჩამოიჭრება, თუ თქვენ მგზავრობის დასრულებიდან 30 წუთის მანძილზე მძღოლს დადებითი ქულა დაუწერეთ (ან არ დაუწერეთ შეფასება) და დააჭირეთ ღილაკს მზადაა.

თუ მგზავრობის დასრულებიდან 30 წუთის მანძილზე თქვენ უარყოფითი შეფასება დაწერეთ და დააჭირეთ ღილაკს მზადაა, დანამატი არ ჩამოიჭრება.

თუ თქვენ მგზავრობის შემდეგ 30 წუთის მანძილზე არ დააჭერთ ღილაკს მზადაა, დანამატის თანხა დაიბლოკება 24 საათით. ამ დროის მანძილზე თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი დანამატის ოდენობა კონკრეტული მგზავრობისათვის – დღე-ღამის შემდეგ ჩამოიჭრება მითითებული ოდენობის დანამატი.