Ինչպես նշել վարորդի թեյավճարի չափը

Այս ընտրանքը հասանելի է միայն ուղևորության համար բանկային քարտով վճարելու դեպքում:

Եթե Դուք հավանել եք ուղևորությունը, կարող եք վարորդին թողնել թեյավճար: Բոլոր ուղևորությունների համար թեյավճարի չափը սահմանելու նպատակով բացեք հավելվածի ընտրացանկը  → Թեյավճար և ընտրեք տոկոս ուղևորության արժեքից: Թեյավճարի չափը կարող եք փոխել հավելվածի ընտրացանկի միջոցով կամ ուղևորության վերջում՝ վարորդին գնահատելուց հետո:

Ուղևորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում դրական գնահատելու (կամ չգնահատելու) և Պատրաստ է կոճակը սեղմելու դեպքում, թեյավճարը դուրս կգրվի ավտոմատ կերպով:

Ուղևորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում բացասական գնահատելու և Պատրաստ է կոճակը սեղմելու դեպքում թեյավճար դուրս չի գրվի:

Ուղևորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում Պատրաստ է կոճակը չսեղմելու դեպքում թեյավճարի գումարը կարգելափակվի 24 ժամով: Այդ ընթացքում Դուք կարող եք փոխել թեյավճարի չափը տվյալ ուղևորության համար: Մեկ օր անց թեյավճարը դուրս կգրվի նշված չափով: