Ինչպես նշել վարորդի թեյավճարի չափը

Այս ընտրանքը հասանելի է միայն ուղևորության համար բանկային քարտով վճարելու դեպքում:

Եթե Դուք հավանել եք ուղևորությունը, կարող եք վարորդին թողնել թեյավճար:

Բոլոր ուղևորությունների համար թեյավճարի չափ սահմանելու նպատակով, բացեք հավելվածի ընտրացանկը  → Վճարման եղանակ → Նախանշված թեյավճար և ընտրեք ուղևորության արժեքից տոկոսը:

Թեյավճարի չափը կարող եք փոխել հավելվածի ընտրացանկի միջոցով կամ ուղևորության վերջում՝ վարորդին գնահատելուց հետո:

Ուղևորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում դրական գնահատելու (կամ չգնահատելու) և Պատրաստ է կոճակը սեղմելու դեպքում, թեյավճարը դուրս կգրվի ավտոմատ կերպով:

Ուղևորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում բացասական գնահատելու և Պատրաստ է կոճակը սեղմելու դեպքում թեյավճար դուրս չի գրվի:

Ուղևորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում Պատրաստ է կոճակը չսեղմելու դեպքում թեյավճարի գումարը կարգելափակվի 24 ժամով: Այդ ընթացքում Դուք կարող եք փոխել թեյավճարի չափը տվյալ ուղևորության համար: Մեկ օր անց թեյավճարը դուրս կգրվի նշված չափով: