Jootraha suuruse sisestamine

See suvand on kasutatav üksnes pangakaardiga tasumisel.

Kui jäite sõiduga rahule, saate määrata juhile jootraha. Kõigi sõitude jootrahasumma sisestamiseks avage  → Jootraha ja valige sõidukulu protsent. Jootraha suurust saate muuta rakenduse menüüst või sõidu lõppedes pärast juhile hinnangu andmist.

Jootraha võetakse kontolt automaatselt, kui annate juhile 30 minuti jooksul pärast sõidu lõppu positiivse hinnangu (või jätate hinnangu andmata) ja puudutate valikut Valmis.

Jootraha ei arvata kontolt maha, kui annate juhile 30 minuti jooksul pärast sõidu lõppu negatiivse hinnangu ja puudutate valikut Valmis.

Kui te ei puuduta valikut Valmis 30 minuti jooksul pärast sõidu lõppu, broneeritakse jootraha summa teie kaardilt 24 tunniks. Sellel ajaperioodil saate muuta jootraha suurust või jätta sätted samaks. Viimasel juhul võetakse sisestatud jootraha summa ööpäeva jooksul kaardilt.