Jootraha suuruse sisestamine

See valik on saadaval ainult kaardimaksete puhul. Sõidu eest kaardiga tasumine ei ole mõnedes piirkondades veel võimalik.

Kui jäite sõiduga rahule, saate määrata juhile jootraha.

Kõikide sõitude jaoks jootraha summa sisestamiseks avage rakenduse menüü  → Makseviis → Vaikimisi jootraha ja valige protsent sõidu maksumusest.

Jootraha suurust saate muuta rakenduse menüüst või sõidu lõppedes pärast juhile hinnangu andmist.

Jootraha võetakse kontolt automaatselt, kui annate juhile 30 minuti jooksul pärast sõidu lõppu positiivse hinnangu (või jätate hinnangu andmata) ja puudutate valikut Valmis.

Jootraha ei arvata kontolt maha, kui annate juhile 30 minuti jooksul pärast sõidu lõppu negatiivse hinnangu ja puudutate valikut Valmis.

Kui te ei puuduta valikut Valmis 30 minuti jooksul pärast sõidu lõppu, broneeritakse jootraha summa teie kaardilt 24 tunniks. Sellel ajaperioodil saate muuta jootraha suurust või jätta sätted samaks. Viimasel juhul võetakse sisestatud jootraha summa ööpäeva jooksul kaardilt.