როგორ ჩავრთოთ ან გამოვრთოთ SMS შეტყობინებები

SMS-შეტყობინებაში გადაიცემა ინფორმაცია შეკვეთის შესახებ: ტაქსის მისვლის დრო, მანქანის მარკა და ნომერი და მძღოლის კონტაქტები. ნაგულისხმევი SMS-შეტყობინებები გამორთულია.

პარამეტრების შესაცვლელად, გახსენით აპლიკაციის მენიუ. ამისათვის დააჭირეთ ხატულას::

  • SMS შეტყობინებების დაშვება — პუნქტში არ გამომიგზავნოთ SMS სლაიდერის მარცხნივ გადაწევა.
  • SMS შეტყობინებების აკრძალვა — პუნქტში არ გამომიგზავნოთ SMS სლაიდერის მარჯვნივ გადაწევა.